Bezpieczna Karta


Pakiet Spokój

 • Świadczenie dla Ciebie w przypadku utraty stałego źródła dochodu lub niezdolności do zarobkowania.
 • Świadczenie dla Twoich Bliskich w przypadku Twojej śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.Pakiet Komfort

 • Ubezpieczenie nieuprawionych transakcji dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty.
 • Ubezpieczenie środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, terminalu POS lub kasy banku.
 • Ubezpieczenie towarów zakupionych przy użyciu karty.
 • Ochrona na wypadek utraty karty, dokumentów lub portfela.
bezpieczna_karta3.jpg

Dodatkowe informacje

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu,
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do zarobkowania,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Sumy Ubezpieczenia:

 • utrata stałego źródła dochodu: saldo zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż 10 000 złotych
 • niezdolność do zarobkowania: saldo zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż:
  • 10 000 złotych – w odniesieniu do całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej orzekanej na okres od 30 dni do 2 lat, częściowej niezdolności do wykonywania działalności zarobkowej, czasowej niezdolności wykonywania działalności zarobkowej,
  • 100 000 złotych - w odniesieniu do całkowitej niezdolności wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej orzekanej na okres powyżej 2 lat
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: wysokość salda zadłużenia na koncie karty na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż przyznany limit kredytowy i nie więcej niż 100 000 złotych.

Składka ubezpieczeniowa:

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi 0,49% od salda zadłużenia na 28 dzień miesiąca kalendarzowego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczenia:

 • utrata środków pieniężnych na skutek nieuprawionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty,
  Suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych kwoty 150 euro wyliczonej na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień Zastrzeżenia Karty w okresie 12 miesięcy.
 • utrata środków pieniężnych pobranych przez Ciebie z bankomatu, terminalu POS lub kasy banku przy użyciu karty
  Suma ubezpieczenia wynosi w odniesieniu do:
  • Karty Silver: 2 500 zł na każde i łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy,
  • Karty Gold i Karty World: 5 000 zł na każde i łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy.
 • utrata, uszkodzenie lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty
  Suma ubezpieczenia wynosi w odniesieniu do:
  • Karty Silver: 2000 zł na każde zdarzenie i 6000 zł łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy,
  • Karty Gold, World: 4000 zł na każde zdarzenie i 12 000 zł łącznie na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie 12 miesięcy.
 • utrata karty i dokumentów lub portfela w następstwie kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego
  Suma ubezpieczenia wynosi:
  • dla utraty karty lub dokumentów – 500 zł,
  • dla utraty portfela – 100 zł.

Składka ubezpieczeniowa:

Miesięczna składka ubezpieczeniowa wynosi:

 • dla Kart Silver 2,95 zł;
 • dla Kart Gold i World 4,60 zł.


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00