Podróżne Business

Najważniejsze korzyści

  • bezpłatne ubezpieczenie w trakcie podróży zagranicznych na całym świecie
  • bezpieczeństwo bagażu oraz podróżowania
  • ubezpieczenie na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty oraz dokumentów podróżnych

Czas trwania ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pierwszych 60 dni podróży zagranicznej na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Szeroki zakres ubezpieczenia

Pakiet swym zakresem obejmuje ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia i assistance – pomoc w podróży
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • bagażu podróżnego
  • opóźnienia lotu i opóźnienia bagażu
  • odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym
  • karty i dokumentów podróżnych (dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny, prawo jazdy

Jak zamówić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Podróżne Business otrzymasz bezpłatnie do swojej karty korporacyjnej w Santander Bank Polska S.A.


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

Skorzystaj z infolinii Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń pod numerem 0-801 888 188 lub (22) 205 50 51.

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00