Ubezpieczenie na życie

Spokojny Kredyt online - życie plus

W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu

Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu.

Zadbaj o ochronę finansową w trudnych sytuacjach życiowych.

Pakiet życie plus dopasowany do Twoich potrzeb

Jaki jest zakres ochrony?W sytuacji gdy będziesz w szpitalu przez 5 lub więcej dni z powodu choroby lub następstw nieszczęśliwego wypadku - możesz otrzymać świadczenie w wysokości od 1 do 6 rat kredytu.
W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu.
W przypadku Twojej śmierci, Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu a w sytuacji śmierci w wypadku komunikacyjnym – dodatkowo mogą otrzymać nawet do 200% wartości udzielonego kredytu.
Dla pakietu życie plus, Twoja ochrona rozpoczyna się od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i udostępnienia środków kredytu.Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt online - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt online - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 21.05.2022 r.