Nowości w ubezpieczeniu Życie i zdrowie

Data publikacji: 06.03.2024

17 lutego 2024 roku dodaliśmy w ubezpieczeniu Życie i zdrowie dwa nowe świadczenia: Leki dla Ciebie i Powrót do zdrowia.

W ramach Leki dla Ciebie klient, po co najmniej trzydniowym pobycie w szpitalu, może skorzystać z pokrycia kosztów zakupu leków na receptę do 3 000 zł i innych produktów dostępnych w aptece do 300 zł.

Klient może korzystać z tego świadczenia w formie:

  • bezgotówkowej – czyli nie musi sam pokrywać kosztów zakupów w aptece, wystarczy, że pokaże kod kreskowy w aplikacji webowej (forma bezgotówkowa jest dostępna w blisko ¾ aptek w Polsce) lub
  • pieniężnej – czyli zapłacić z „własnej kieszeni” i potem złożyć do nas, za pomocą aplikacji webowej, wniosek o zwrot kosztów.

Korzystanie z tego świadczenia realizujemy przy wykorzystaniu aplikacji webowej www.lekidlaciebie.pl.

Wspieramy też naszych klientów w powrocie do zdrowia, gdy po wypadku dojdzie uszkodzenia ciała. W takiej sytuacji klient w ramach świadczenia Powrót do zdrowia może skorzystać m.in. z rehabilitacji, wizyty u lekarza specjalisty np. ortopedy, chirurga oraz zrobić badania USG, RTG, rezonans i tomograf. Pełny zakres świadczeń oraz wysokości limitów są opisane w OWU.

Zmiany w ubezpieczeniu Życie i zdrowie dotyczą klientów, którzy kupili polisę od 17 lutego 2024 roku.

 

Materiał reklamowy. OWU dostępne na Życie i zdrowie | Santander Allianz.

ziz-foto-202402.png