Biznes Gwarant

Najważniejsze korzyści

  • ochrona w razie niezdolności do pracy
  • ochrona w razie śmierci Kredytobiorcy
  • proste zawarcie Umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą utrudnić prowadzenie biznesu, typu: pobyt w szpitalu, czasowa lub całkowita niezdolność do pracy, jak również na wypadek śmierci kredytobiorcy.

  • W przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, które pomoże Ci w spłacie kredytu
  • W przypadku całkowitej niezdolności do pracy potwierdzonej orzeczeniem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy na okres minimum 6 miesięcy, możesz otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty udzielonego kredytu (iloczyn kwoty kredytu i udziału wskazanego w polisie)
  • W przypadku śmierci – możemy wypłacić uposażonym lub innym uprawnionym świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty udzielonego kredytu (iloczyn kwoty kredytu i udziału wskazanego w polisie)
Biznes_Gwarant.jpg

Kto może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na życie BIZNES GWARANT:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo, bądź będące wspólnikami spółek cywilnych, lub rolnicy, które zawierają umowę o kredyt firmowy w Santander Bank Polska S.A.: kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, kredyt Biznes Ekspres, kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, kredyt inwestycyjny lub obrotowy, nie pobierający świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

 


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Zgłoś online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Gwarant od 22.06.2024 Pobierz
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) od 22.06.2024 Pobierz
Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty ratalne) od 22.06.2024 Pobierz
Informacje dodatkowe o ubezpieczeniu na życie Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) od 22.06.2024 – dokument agenta Santander Bank Polska S.A. Pobierz
Informacje dodatkowe o ubezpieczeniu na życie Biznes Gwarant (kredyty ratalne) od 22.06.2024 – dokument agenta Santander Bank Polska S.A. Pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant od 21.10.2023 do 21.06.2024

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) od 21.10.2023 do 21.06.2024

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty ratalne) od 21.10.2023 do 21.06.2024

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant od 21.05.2022 r. do 20.10.2023 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) od 21.05.2022 r. do 20.10.2023 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty ratalne) od 21.05.2022 r. do 20.10.2023 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 08.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) - obowiązujące od 08.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty ratalne) - obowiązujące od 08.09.2018 r.

Regulamin Programu Rabatowego Bezpieczna Firma – Biznes Gwarant i Partner w Biznesie lub Partner w Biznesie Plus ze zniżką -20%

Regulamin Programu Rabatowego Partner w Biznesie Plus ze zniżką -20%

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty w rachunku bieżącym) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Biznes Gwarant (kredyty ratalne) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 27.06.2016 r. do 18.02.2018 r.

Karty Produktu Biznes Gwarant - obowiązujące od 27.06.2016 r. do 18.02.2018 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 01.01.2016 r. do 26.06.2016 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 30.03.2015 r. do 30.09.2015 r.

Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 30.04.2014 r. do 27.03.2015 r.

Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 08.07.2013 r. do 29.04.2014 r.

Warunki Ubezpieczenia Biznes Gwarant - obowiązujące od 01.11.2011 r. do 07.07.2013 r.