Nagrody i wyróżnienia

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2023
3 miejsce
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021
3 miejsce
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020
1 miejsce

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2021
1 miejsce
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020
1 miejsce
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019
2 miejsce