O nas

Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki typu joint venture, których akcjonariuszami są: Santander Bank Polska S.A. oraz grupa Allianz. Działalność Towarzystw rozpoczęła się w sierpniu 2008 r. Do 2022 r. działały jako Santander Aviva. Świadczą ochronę ubezpieczeniową w zakresie produktów oferowanych przez bank.

Oferujemy różne rodzaje ubezpieczeń, wśród nich ubezpieczenie Życie i zdrowie, ubezpieczenie domu i mieszkania Locum Comfort, ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt oraz kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka, ubezpieczenia kart płatniczych, ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenia są naturalnym dopełnieniem oferty banku, a placówka bankowa stanowi idealne miejsce do ich sprzedaży i obsługi. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczeń banku i ubezpieczyciela możliwe jest tworzenie przyjaznych programów ubezpieczeniowych, dopasowanych do potrzeb klientów i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi.

Informacja o stosowanych kodeksach etycznych

Dla działalności Towarzystw Ubezpieczeń Santander Allianz kluczowe jest zaufanie klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra opinia otoczenia społecznego na nasz temat. Każdego dnia pracujemy na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działając zgodnie z przepisami prawa i politykami Towarzystw Ubezpieczeń Santander Allianz. Prowadzimy działalność odpowiedzialną społecznie – swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdzamy, jak ważne są dla nas obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym. Szczególną wagę przywiązujemy do etycznego i zgodnego z prawem działania naszych pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników swoim zachowaniem reprezentował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Santander Allianz.

W związku z powyższym wprowadziliśmy Kodeks Etyki Pracownika, do stosowania którego jest zobowiązana każda osoba zatrudniona przez Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń.

Dążymy do stałego podwyższania standardów przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustalamy kierunki polityki i weryfikujemy ich stosowanie poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrażanie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia oraz inne działania propagujące zachowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

W Towarzystwach Ubezpieczeń Santander Allianz stosujemy zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej, w tym stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, uchwalonych w dniu 8 czerwca 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W przypadku zidentyfikowania jakiejkolwiek nieprawidłowości w działalności naszej lub osoby nas reprezentującej prosimy o przesłanie informacji:

Anonimowo na stronie: WWW.BKMS-SYSTEM.COM/ALLIANZ

Kontakt mailowy: kontakty_regulator@santander.allianz.pl

 

więcej

Zasady ładu korporacyjnego

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Spółki”) informują, że przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”). Zasady są stosowane w całości, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności do skali i charakteru działalności Spółek oraz ich specyfiki.

Zarządy, Rady Nadzorcze oraz Walne Zgromadzenia Spółek, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zapewniły wdrożenie szeregu zmian, w tym w ramach wewnętrznych procedur.

Komitety Audytu i Ryzyka oraz Rady Nadzorcze Spółek dokonują corocznej, regularnej oceny stosowania Zasad. Ocena dotycząca stosowania Zasad za ostatni rok kalendarzowy jest pozytywna.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

Zasady Ładu Korporacyjnego

SFDR

Schemat organizacyjny

Pobierz (PDF)

Zarząd

Wioletta Macnar

Prezes Zarządu

Wioletta Macnar została powołana do Zarządu Santander Allianz Ubezpieczenia we wrześniu 2019 r. W styczniu 2020 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Wcześniej blisko 20 lat pracowała w Avivie, rozwijając swoją karierę w aktuariacie finansowym. W latach 2009-2013 była dyrektorem Departamentu Aktuarialnego, a w okresie 2013-2019 głównym aktuariuszem Avivy w Polsce. W latach 2017-2021 była członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w Avivie.

Krzysztof Lipski

Członek Zarządu

Krzysztof Lipski został powołany do zarządu Santander Allianz w grudniu 2018 r. Odpowiada za obszar finansów i ryzyko.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych. Od 2011 r. związany z Aviva, w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od 2013 r. jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants.