O nas

Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki typu joint venture, których akcjonariuszami są: Santander Bank Polska S.A. oraz grupa Allianz. Działalność Towarzystw rozpoczęła się w sierpniu 2008 r. Do 2022 r. działały jako Santander Aviva. Świadczą ochronę ubezpieczeniową w zakresie produktów oferowanych przez bank.

Oferujemy różne rodzaje ubezpieczeń, wśród nich ubezpieczenie Życie i zdrowie, ubezpieczenie domu i mieszkania Locum Comfort, ubezpieczenia do kredytu gotówkowego Spokojny Kredyt oraz kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka, ubezpieczenia kart płatniczych, ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenia są naturalnym dopełnieniem oferty banku, a placówka bankowa stanowi idealne miejsce do ich sprzedaży i obsługi. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczeń banku i ubezpieczyciela możliwe jest tworzenie przyjaznych programów ubezpieczeniowych, dopasowanych do potrzeb klientów i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi.

Informacja o stosowanych kodeksach etycznych

Dla działalności Towarzystw Ubezpieczeń Santander Allianz kluczowe jest zaufanie klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra opinia otoczenia społecznego na nasz temat. Każdego dnia pracujemy na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działając zgodnie z przepisami prawa i politykami Towarzystw Ubezpieczeń Santander Allianz. Prowadzimy działalność odpowiedzialną społecznie – swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdzamy, jak ważne są dla nas obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym. Szczególną wagę przywiązujemy do etycznego i zgodnego z prawem działania naszych pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników swoim zachowaniem reprezentował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Santander Allianz.

W związku z powyższym wprowadziliśmy Kodeks Etyki Pracownika, do stosowania którego jest zobowiązana każda osoba zatrudniona przez Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń.

Dążymy do stałego podwyższania standardów przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustalamy kierunki polityki i weryfikujemy ich stosowanie poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrażanie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia oraz inne działania propagujące zachowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

W Towarzystwach Ubezpieczeń Santander Allianz stosujemy zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej, w tym stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, uchwalonych w dniu 8 czerwca 2009 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W przypadku zidentyfikowania jakiejkolwiek nieprawidłowości w działalności naszej lub osoby nas reprezentującej prosimy o przesłanie informacji:

Anonimowo na stronie: WWW.BKMS-SYSTEM.COM/ALLIANZ

Kontakt mailowy: kontakty_regulator@santander.allianz.pl

 

więcej

Zasady ładu korporacyjnego

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „Spółki”) informują, że przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”). Zasady są stosowane w całości, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności do skali i charakteru działalności Spółek oraz ich specyfiki.

Zarządy, Rady Nadzorcze oraz Walne Zgromadzenia Spółek, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zapewniły wdrożenie szeregu zmian, w tym w ramach wewnętrznych procedur.

Komitety Audytu i Ryzyka oraz Rady Nadzorcze Spółek dokonały po raz kolejny, na posiedzeniach w czerwcu 2019 roku, oceny stosowania Zasad. Ocena ta dotyczy stosowania Zasad w 2018 roku i jest pozytywna.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

Zasady Ładu Korporacyjnego

SFDR

Schemat organizacyjny

Pobierz (PDF)

Zarząd

Wioletta Macnar

Prezes Zarządu

Wioletta Macnar została powołana do Zarządu Santander Allianz Ubezpieczenia we wrześniu 2019 r. W styczniu 2020 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Wcześniej blisko 20 lat pracowała w Avivie, rozwijając swoją karierę w aktuariacie finansowym. W latach 2009-2013 była dyrektorem Departamentu Aktuarialnego, a w okresie 2013-2019 głównym aktuariuszem Avivy w Polsce. W latach 2017-2021 była członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w Avivie.

Krzysztof Lipski

Członek Zarządu

Krzysztof Lipski został powołany do zarządu Santander Allianz w grudniu 2018 r. Odpowiada za obszar finansów.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych. Od 2011 r. związany z Aviva, w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od 2013 r. jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants..