LOCUM ubezpieczenie domów i mieszkań od 30.03.2015 do 16.07.2017.