Zmieniamy się

21 maja 2022 r. zmieniła się nazwa towarzystw ubezpieczeniowych z Santander Aviva na Santander Allianz

Od tego dnia działają one jako:

  • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń SA
  • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Jest to efekt przejęcia przez grupę Allianz własności spółek Aviva w Polsce.

Nowy adres strony internetowej to www.santander.allianz.pl

claim 1.png

Ważne dla klientów i partnerów

Zmiana nazw towarzystw ubezpieczeniowych nie wprowadza zmian dla naszych klientów. Nie muszą więc podejmować żadnych działań.

  • Zawarte umowy ubezpieczenia oraz inne umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami.
  • Zawieramy i odnawiamy ubezpieczenia jak do tej pory.
  • Sprawnie wypłacamy świadczenia i odszkodowania.
  • Współpraca z Santander Bank Polska pozostaje bez zmian.
  • Aktualne dane kontaktowe dostępne są na stronie w zakładce „kontakt”
  • Polskie przepisy chronią prawa i interesy klientów instytucji finansowych w sytuacji zmiany właściciela.

 


 

Częste pytania:

Zmiana nazw spółek wynika ze faktu zakupu przez grupę Allianz udziałów w spółkach Santander Aviva TU S.A. oraz Santander Aviva TUŻ S.A.

Na podstawie umowy sprzedaży akcji spółek, która została zrealizowana po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Tak, w mocy pozostaną dotychczasowe umowy ubezpieczenia z klientami: nie będzie konieczności podpisywania nowych umów, ani zmiany dotychczasowych. Ochrona ubezpieczeniowa będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach.

Nie, dotychczasowe umowy ubezpieczenia zawarte za pośrednictwem Santander Bank Polska – zarówno oferowane przez Aviva, jak i Santander Aviva –pozostaną nadal ważne.

Zmiana nazwy ubezpieczyciela nie będzie mała wpływu na zawarte przez Ciebie umowy ubezpieczenia.

W tym zakresie nic się nie zmienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe są administratorem danych osobowych, zatem nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki także w zakresie administracji danych osobowych.

Nie. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia zostaną w niezmienionej formie.

Tak, dotychczasowe ubezpieczenia nabyte za pośrednictwem Santander Bank Polska – zarówno oferowane przez Aviva, jak i Santander Aviva –pozostaną nadal ważne. Składki należy opłacać zgodnie z harmonogramem na konta wskazane do obsługi polisy.

Proces likwidacji szkód będzie realizowany tak jak dotychczas. Odszkodowania w dalszym ciągu będą wypłacane na zasadach i warunkach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Nie, warunki dotychczas oferowanych ubezpieczeń nie zmienią się. O wszystkich ewentualnych zmianach klienci będą informowani na bieżąco.

Nie, numery centrów alarmowych pozostają takie same.

Tak, adresy skrzynek do kontaktu zmienią się. Aktualne adresy skrzynek dostępne są na stronie Towarzystwa w zakładce "kontakt".

Szkody i roszczenia możesz zgłosić online na stronie Towarzystwa. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Szkody i roszczenia.

Adres siedziby, numer infolinii dla klientów pozostają bez zmian. Zmienią się adresy skrzynek obsługowych do zgłaszania roszczeń oraz reklamacji. Aktualne adresy skrzynek dostępne są na stronie Towarzystwa w zakładce "kontakt".

Nie ma takiej potrzeby, dotychczasowe cesje zachowują ważność.

Zmiana nazwy ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość składki.

Nie musisz nic robić. Zmienia się tylko nazwa. Warunki Twojego ubezpieczenia pozostają bez zmian.

Tak. Wszystkie polisy jakie posiadasz będę kontynuowane na takich samych zasadach. Ubezpieczenia działają zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, na podstawie których zostały zawarte.

Tak, adres strony internetowej Towarzystwa od 21 maja się zmienia na www.santander.allianz.pl.

Dla klientów, którzy ma już zawartą umowę ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie zmieniają się. Dla nowych klientów, którzy będą zawierać umowy ubezpieczenia po 21 maja, będą nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Nie. Umowy Ubezpieczenia można zawierać zarówno w oddziałach, jak i w kanałach zdalnych Santander Bank Polska.

Obecnie nie są planowane zmiany w ofercie ubezpieczeń dystrybuowanych przez Santander Bank Polska. Nie wykluczamy natomiast przygotowania nowej oferty w przyszłości. Najważniejsza dla nas jest i pozostaje satysfakcja klientów, dlatego ofertę przygotowujemy w taki sposób, aby spełniać Państwa oczekiwania.

W placówkach Allianz otrzymasz informacje o posiadanych produktach Allianz. W celu uzyskania informacji o polisach zakupionych w Banku Santander szukaj informacji w placówkach Banku lub kanałach zdalnych.

W sprawie informacji i pytań dotyczących polis Towarzystw Allianz kieruj się do strony internetowej allianz.pl lub placówek ubezpieczyciela.