Partner w Biznesie


Kompleksowa ochrona biznesu

Partner w Biznesie - nowy pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę w ramach jednej polisy.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie zawiera łącznie następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenie następstwa Nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe, w celu lepszego zabezpieczenia prowadzonej działalności przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Poprzez wybór klauzul dodatkowych masz możliwość dostosowania ubezpieczenia do branży w której działasz.

Partner_w biz2.jpg

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju ma bardzo prostą konstrukcję. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia, spośród gotowych wariantów, wybierasz jedną sumę ubezpieczenia, kierując się maksymalną przewidywaną wielkością szkody, jakiej się obawiasz. Nie ma konieczności wskazywania sum ubezpieczenia odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia np. budynków, maszyn, urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces zakupu ubezpieczenia jest prosty i przejrzysty.

Brak ubezpieczenia może oznaczać, że będziesz musiał sam radzić sobie z negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych, co może spowodować problemy finansowe.

Dzięki ubezpieczeniu Partner w Biznesie Twoja działalność zyska pewnego partnera, który może zapewnić środki finansowe i fachowe wsparcie w trudnych chwilach.

 

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie?

Zapoznaj się ze schematem

Ubezpieczenie Partner w Biznesie oferuje korzyści:

  • możliwość uzyskania odszkodowania niezbędnego do pokrycia strat związanych ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, np. zalaniem warsztatu lub lokalu usługowego,
  • możliwość otrzymania zwrotu kosztów dodatkowych związanych ze szkodą,
  • finansowe bezpieczeństwo w przypadku, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klientom, dla których wykonywane są usługi),
  • wzrost wiarygodności wśród klientów.

 


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00