Partner w Biznesie Plus


Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus to pakiet 4 ubezpieczeń, z których możesz wybrać odpowiednie warianty:

  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie PEŁNY STANDARD lub KOMFORT,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie Plus przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, których łączna wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu nie przekracza 10 mln zł na jedno i 20 mln zł na wszystkie miejsca ubezpieczenia.

Produkt pozwala na dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki niemal każdego rodzaju działalności.

Partner_Plus2.jpg

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie Plus?

Zapoznaj się ze schematem

Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus oferuje szereg korzyści:

  • Klient sam decyduje o wyborze odpowiedniego dla siebie zakresu ubezpieczenia. Do wyboru ma 4 ubezpieczenia od najważniejszych ryzyk towarzyszących prowadzeniu biznesu. Każde może kupić osobno lub wszystkie razem. Klient decyduje, w jakim zakresie chce chronić majątek swojego przedsiębiorstwa.
  • Klient ma do wyboru 42 klauzule dodatkowe: 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia OC, co pozwala dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Ubezpieczenie może pokryć także koszty, na jakie może być narażony przedsiębiorca po powstałej szkodzie. Są to m.in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych.
  • Ubezpieczenie może być zabezpieczeniem udzielanego kredytu (klauzula przewłaszczenie na zabezpieczenie znajduje się w podstawowym zakresie ubezpieczenia).
  • Klient może ubezpieczyć nieruchomości, nawet jeżeli nie jest przedsiębiorcą.

 


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00