Spokojny Kredyt

Finansowe wsparcie do kredytu gotówkowego, dla Ciebie i bliskich w trudnych sytuacjach życiowych

Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

ikona

Proste zawarcie umowy ubezpieczenia

ikona

Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

ikona

Wsparcie finansowe w razie: pobytu w szpitalu, złamania, oparzenia, kalectwa

ikona

Możliwość kontynuowania ochrony w niezmienionym zakresie, po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu

d-002-m1.png

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

Określ zakres ubezpieczenia

Pakiet życie i praca

Dla kogo?

Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 60 lat.

Zawierasz Umowę kredytu na co najmniej 9 miesięcy i na maksymalnie 300 000 zł.

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony, nie pobierasz świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

Jaki jest zakres ochrony?

Ochrona przed utratą pracy:

  • możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat kredytu,
  • twoja ochrona rozpocznie się już po upływie 90 dni od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie może zapewnić wsparcie nawet w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Świadczenie możesz otrzymać, gdy:

  • uzyskasz status bezrobotnego bez konieczności posiadania prawa do zasiłku,
  • umowa zatrudniania zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w sytuacjach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona życia:

  • możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni,
  • możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu w razie wypadku, oparzenia lub kalectwa,
  • Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia, w razie Twojej śmierci.

Pakiet życie i praca składa się z dwóch ubezpieczeń: Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt – życie oraz Ubezpieczenie Spokojny Kredyt – praca.

Pakiet życie plus

Dla kogo?

Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 70 lat.

Zawierasz Umowę kredytu na maksymalnie 300 000 zł.

Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jaki jest zakres ochrony?

Możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni.

Możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu, gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu (np. załamanie, oparzenie lub kalectwo).

Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie finansowe w spłacie kredytu w razie, gdyby Ciebie zabrakło (sytuacji śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, nawet do 200% wartości udzielonego kredytu i dodatkowo wypłatę na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia).
Ubezpiecz się, tak jak chcesz

Ubezpieczenie Spokojny Kredyt jest dostępne wyłącznie dla klientów, którzy składają wniosek o kredyt.
Nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 18:00Dokumenty do pobrania


Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie plus) [przez Santander internet/mobile] - obowiązujące od 20.11.2021 r. do 20.05.2022 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie plus) [przez Santander internet/mobile] - obowiązujące od 20.11.2021 r. do 20.05.2022 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 20.11.2021 r. do 20.05.2022 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 20.11.2022 r. do 20.05.2022 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus - obowiązujące od 26.08.2019 r. do 19.11.2021 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca - obowiązujące od 26.08.2019 r. do 20.05.2022 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie) - obowiązujące od 26.08.2019 r. do 20.05.2022 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 26.08.2019 r. do 19.11.2021 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (praca) - obowiązujące od 26.08.2019 r. do 20.05.2022 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie i praca) - obowiązujące od 08.09.2018 r. do 25.08.2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 08.09.2018 r. do 25.08.2019 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie) - obowiązujące od 08.09.2018 r. do 25.08.2019 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 08.09.2018 r. do 25.08.2019 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (praca) - obowiązujące od 08.09.2018 r. do 25.08.2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie i praca) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (życie plus) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt (praca) - obowiązujące od 19.02.2018 r. do 07.09.2018 r.